Een woning kopen
Kopen zonder zorgen

De aankoop van een woning is een van de belangrijkste financiële beslissingen in een mensenleven. Voor veel aspirant-kopers is de woningmarkt een onbekend terrein, zeker nu deze momenteel weer volop in beweging is. We zien dan ook een toenemende behoefte bij deze groep om zich bij de aankoop van een woning te laten bijstaan door een deskundige.

Opname en Advies
Wij bekijken, al dan niet gezamenlijk met u de woning. Wij beoordelen de globale onderhoudsstaat en adviseren u of een eventueel nader bouwkundig onderzoek gewenst cq noodzakelijk is. Daarnaast bepalen wij de objectieve marktwaarde van de woning.
Aan de hand van het opgestelde “woningprofiel” bespreken wij met u de van belang zijnde punten en bekijken wij gezamenlijk in hoeverre de woning aan uw eisen en wensen voldoet. Tevens adviseren wij u dan over het te vervolgen traject.

Onderhandeling en Afhandeling
Onderhandelen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Indien u dit wenst kunnen wij voor u de onderhandelingen voeren met de verkopers (uiteraard in zeer nauw overleg met u). Indien de onderhandelingen tot een overeenstemming leiden wordt de zogenaamde “voorlopige koopovereenkomst” door ons gecontroleerd en met u besproken. Voordat u naar de notaris gaat voor ondertekening van de notariële akten vindt een laatste inspectie plaats van de woning waarbij wordt gecontroleerd of de woning in de toestand verkeert zoals dit bij ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst is afgesproken; tevens worden dan de meterstanden opgenomen en genoteerd. Indien gewenst controleren wij tevens vooraf de concept notariële transportakte en de afrekening van de notaris.

Informeer geheel vrijblijvend naar onze gunstige voorwaarden en tarieven.

Gommanstax.
Verzekeringen, Hypotheken, Makelaardij
   Kerkstraat 33, Belfeld
   077 - 760 00 06
   06 - 31 91 55 23
   info@gommanstax.nl

Neem contact op