Estate Planning
Bij Estate Planning zorgen wij voor de fiscale en juridische begeleiding van uw vermogen, voor nu en in de toekomst. Wij helpen u bij het vinden van antwoorden op vragen als: wie krijgt mijn erfenis, hoeveel belasting wordt daarover betaald en hoe kan ik vermogen in de familie houden?

Uitgangspunt bij onze adviezen over uw vermogen is natuurlijk uw persoonlijke situatie. Zaken als: Wat is uw leeftijd? Heeft u een partner? En heeft u kinderen? Zijn al enkele aspecten die van belang zijn en die we meenemen in ons advies. Wij denken met u mee over de huwelijkse voorwaarden, maatregelen bij een eigen onderneming en het overdragen van uw vermogen.

De basis voor Estate Planning wordt gevormd door het testament. Hierin kan de erflater onder meer regelen hoe de belastingdruk verdeeld wordt. Er zijn een aantal goede redenen om een testament te maken:

  • U bepaalt zelf wie van u erft
  • U regelt de zorg voor de kinderen
  • U kunt de langstlevende partner beschermen
  • U kunt hertrouwen zonder dat de kinderen hun deel opeisen
  • U kunt belasting besparen
  • U kunt iemand de leiding geven bij de afwikkeling van de erfenis

Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en of er erfbelasting verschuldigd is. Een erfgenaam betaalt alleen belasting indien hij/zij meer erft dan het wettelijk vrijgestelde bedrag.
Estate planning gaat over vermogen, maar vooral ook over uzelf. Daarmee houden we bij onze adviezen rekening. Een goed geplande toekomst waar u zich zeker en prettig bij voelt.

Gommanstax.
Verzekeringen, Hypotheken, Makelaardij
   Kerkstraat 33, Belfeld
   077 - 760 00 06
   06 - 31 91 55 23
   info@gommanstax.nl

Neem contact op